Historia projektu

Przegląd Filmów Psychologicznych Wgląd organizowany jest od 2011 roku, kiedy to po raz pierwszy studenci Koła nauk Psychologicznych PRAGMA oraz działającego wtedy Dyskusyjnego Klubu Filmowego Laterna Psychologica podjęli się utworzenia przestrzeni do dialogu między psychologią a świtem filmu. Mówiliśmy o ‘Wglądzie w czas’, gdzie omawiane były zagadnienie związane z upływem czasu i stosunkach ludzkich do przemijania; ‘Wglądzie w tożsamość’, gdzie poruszaliśmy temat formowania się tożsamości oraz zaburzeń na tym tle, oraz o ‘Wglądzie w wyzwolenie’, kiedy to podjęliśmy się tematu straty, rozwijając wątek granic i biegunów życia.

 

Dotychczas odbyły się festiwale:

  • „Wgląd w czas” – 18 – 20 listopada 2011 r.
  • „Wgląd w tożsamość” – 18 – 20 maja 2012 r.
  • „Wgląd w wyzwolenie” – 14 – 16 grudnia 2012 r.

PB