WGLĄD
Wgląd Facebook
Wgląd Menu

Przegląd Filmów Psychologicznych

WGLĄD

Plakat PFP WGLĄD

Przegląd Filmów Psychologicznych „Wgląd” to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wgląd” poprzez projekcję filmów porusza zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają zarówno prowadzący krótkie prelekcje filmoznawcy, jak i specjaliści  dziedziny psychologii, którzy pomagają analizować sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie.

W dniach 18 – 20 marca 2016 r. w budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbędzie się piąta edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w relacje”.

Piąta edycja PFP „Wgląd” obejmuje:

 • 5 filmów tematycznych
 • Prelekcje filmowe
 • Panele dyskusyjne z ekspertami z dziedziny psychologii i filmoznawstwa
 • Wykład plenarny
 • Warsztaty tematyczne

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz inne chętne osoby.
Opłata za uczestnictwo w wydarzeniu wynosi 15zł.

Udział w przeglądzie nie wymaga wiedzy psychologicznej.

Opis Projektu

Czy zastanawiałeś się, jak wygląda życie otaczających cię ludzi? Jakie są ich doświadczenia, aspiracje oraz szczególnie cenione wartości? W jakich warunkach dojrzewają i jakie relacje wiążą ich z innymi? Może razem z nami chcesz choć na chwilę przenieść się w rzeczywistość drugiego człowieka i podzielić własnymi spostrzeżeniami?

Przegląd Filmów Psychologicznych „Wgląd” to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Celem projektu jest popularyzowanie psychologii w środowisku studenckim, ukazując jej naukowy charakter. „Wgląd” poprzez projekcję filmów stwarza przestrzeń do poruszania zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają zarówno prowadzący krótkie prelekcje filmoznawcy, jak i specjaliści z dziedziny psychologii, którzy pomagają analizować sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie.

Projekt stwarza okazję do odmitologizowania potocznego myślenia o psychologii oraz specjalistach tej dziedziny. Postaci i problemy przedstawione w filmach stają się wspólnym punktem odniesienia dla osób spoglądających z różnorodnych perspektyw, umożliwiając rozwijanie umiejętności odnajdywania wątków psychologicznych w sytuacjach kształtujących życie codzienne, a tym samym pełniejsze rozumienie motywów i genezy zachowań zarówno swoich, jak i innych ludzi.

W dniach 18 – 20 marca 2016 r. odbędzie się piąta edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w relacje”. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w emisjach filmów poruszających szeroką tematykę związków interpersonalnych. Proces nawiązywania relacji społecznych, ich znaczenie w życiu człowieka oraz charakterystyczna dynamika to tylko niektóre z aspektów, które uczestnicy będą mogli analizować wraz ze specjalistami.

W procesie przekształcania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas projekcji filmów i dyskusji, w wiedzę gotową do stosowania w praktyce, z pewnością pomocne będą organizowane w ramach Przeglądu warsztaty tematyczne. Ich starannie opracowana problematyka zainteresuje zarówno osoby wiążące swoją przyszłość z psychologią, jak i osoby, które dopiero zaczęły interesować się pogłębianiem swojej wiedzy o człowieku oraz procesach w nim zachodzących.

Program WGLĄDu

Piątek, 18.03.2016 - Wgląd w relacje pomocowe
16:00 - 16:15 OTWARCIE PRZEGLĄDU (sala 0.105)
16:15 - 17:00 WYKŁAD PLENARNY (sala 0.105)
To jakby o nas był film - miłość w kinie, w psychologii i w życiu.
Dr Krzemionka-Brózda
17:00 - 17:15 PRZERWA KAWOWA*
17:15 - 19:00 Imagine, reż. Andrzej Jakimowski, 2012
Wprowadzenie: Tomasz Rachwald (sala 0.105)
19:00 - 20:00 PRELEKCJA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY (sala 0.105)
Mgr Mateusz Kobryło
Sobota, 19.03.2016 - Wgląd w relacje miłosne
9:00 - 12:00 WARSZTATY, sesja I
Związek słonia z żyrafą? Czyli o tym jak zaakceptować odmienność i porozumieć się mimo istniejących różnic.

Joanna Karnas (sala 1.101)
Rola słowa mówionego w życiu człowieka, czyli o komunikacji słów kilka.
Mgr Justyna Chyla (sala 1.102)
12:00 - 12:15 PRZERWA KAWOWA*
12:15 - 14:15 Blue Valentine, reż. Derek Clanfrance, 2010
Wprowadzenie: Paulina Richert (sala 0.105)
14:15 - 15:00 PRELEKCJA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY (sala 0.105)
Edyta Zając
15:00 - 15:15 PRZERWA KAWOWA*
15:15 - 17:00 Debiutanci, reż. Mike Milis, 2010
Wprowadzenie: Paulina Richert (sala 0.103)
17:00 - 18:00 PRELEKCJA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY
Mgr Cezary Barański (sala 0.103)
Niedziela, 20.03.2016 - Wgląd w relacje rodzinne
9:00 - 12:00 WARSZTATY, sesja II
(Błędne) przekonania w relacjach z innymi.

Joanna Mordawska (sala 1.101)
12:00 - 12:15 PRZERWA KAWOWA*
12:15 - 14:00 Sprawa Kramerów, reż. Robert Benton, 1979
Wprowadzenie: Ada Kotowska (sala 0.103)
14:00 - 15:00 PRELEKCJA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY (sala 0.103)
Mgr Anna Pactwa
15:00 - 15:30 PRZERWA KAWOWA*
15:30 - 17:15 Dziecko, reż. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, 2005
Wpeowadzenie: Ada Kotowska (sala 0.103)
17:15 - 18:15 PRELEKCJA ORAZ PANEL DYSKUSYJNY (sala 0.103)
Mgr Marta Paluch
18:15 - 18:30 ZAKOŃCZENIE PRZEGLĄDU (sala 0.103)

* - W ramach przerwy kawowej zapraszamy do bufetu znajdującego się na poziomie -1.

Zapisz się na WGLĄD!

Zapisy na V edycję Przeglądu Filmów Psychologicznych Wgląd zostały zakończone. Wszystkim, którzy zgłosili się poprzez formularz rejestracyjny chcemy podziękować za zainteresowanie.

Do zobaczenia na Przeglądzie!Regulamin zapisów
 1. Osoba deklarująca udział w wydarzeniu zobowiązana jest do uiszczenia opłaty za uczestnictwo w Przeglądzie Filmów Psychologicznych WGLĄD w wysokości 15zł w ciągu 3 dni od wypełnienia poniższego formularza.
 2. Wpłat należy dokonywać na konto:
  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  ul. Łojasiewicza 4, 30-348 Kraków
  NIP: 675-000-22-36
  Bank PEKAO S.A. nr: 94 1240 4722 1111 0000 4856 6759

  podając w tytule przelewu: "imię i nazwisko osoby biorącej udział w konferencji, 2001107".
 3. Niezwłocznie po dokonaniu wpłaty prosimy wysłać potwierdzenie dokonania przelewu na adres finanse.wglad.wzks.uj@gmail.com, w tytule wiadomości wpisując imię i nazwisko.
 4. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za udział w PFP Wgląd prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu poniżej oraz wysłania danych do faktury razem z potwierdzeniem przelewu na adres finanse.wglad.wzks.uj@gmail.com.
 5. Faktura za udział w konferencji wystawiana jest do 7 dni od daty wpływu. Jeżeli uczestnik konferencji nie zgłosił żadnych danych do faktury, wystawiony zostanie jedynie dokument sprzedaży.
 6. Rejestracja trwa od 5.03.2016 do 12.03.2016. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zakończenia rejestracji we wcześniejszym terminie w przypadku osiągnięcia limitu możliwych uczestników (150 osób).
 7. Rejestracja na poszczególne warsztaty odbędzie się drogą mailową po zakończeniu rejestracji ogólnej, tj. po 12.03. Informacje na temat poszczególnych warsztatów oraz rejestracji na nie zostaną rozesłane w wiadomości mailowej do zapisanych uczestników wydarzenia oraz udostępnione w social mediach Przeglądu.

Organizatorzy WGLĄDu

Instytut Psychologii Stosowanej Instytut Psychologii Stosowanej

PRAGMAKoło Nauk Psychologicznych PRAGMA to organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym zrzeszająca studentów Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnących rozwijać swoją wiedzę oraz zdobywać przydatne na rynku pracy umiejętności.

Psychoteka CzłowiekaPsychoteka Człowieka to projekt cyklicznych spotkań dyskusyjnych z ekspertami, dotyczący case studies fragmentów filmów, seriali i powieści beletrystycznych. Jego celem jest rozszerzanie i integrowanie wiedzy psychologicznej, a także rozwinięcie zdolności analizowania zachowań i sylwetek człowieka.

Sponsorzy:

Fundacja Bratniak Rada Kół Naukowych UJ


Partnerzy:

Five o'clock Księgarnia Psychologiczna Sensus Klub Integracji Społecznej Fundacji Leonardo


Patroni medialni:

Plasterek.pl Studentnews.pl Magazyn Psychologiczny Charaktery Fundacja Promocji Kultury Kraków Zaprasza Moja Psychologia Magazyn Studencki Płyń Pod Prąd Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii Kino ARS Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Autystycznych ZACISZE

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub poprzez nasz fanpage na Facebooku:

WGLĄDwglad.info@gmail.com
WGLĄD facebookfacebook.pl/pfp.wglad

Adres:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków