WGLĄD
Wgląd Facebook
Wgląd Menu

Przegląd Filmów Psychologicznych

WGLĄD

Przegląd Filmów Psychologicznych „Wgląd” to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wgląd” poprzez projekcję filmów porusza zagadnienia związane z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają zarówno prowadzący krótkie prelekcje filmoznawcy, jak i specjaliści  dziedziny psychologii, którzy pomagają analizować sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie.

W dniach 16-18 marca 2018 r. budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ odbędzie się siódma edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w technologie”.

Siódma edycja PFP „Wgląd” obejmuje:

  • 5 filmów tematycznych
  • Prelekcje filmowe
  • Panele dyskusyjne z ekspertami z dziedziny psychologii i filmoznawstwa
  • Wykład plenarny
  • Warsztaty tematyczne

Trzy dni trwania przeglądu oferują trzy różnorodne spojrzenia na temat technologii:

  • "Technologia - czynnik kontrolowany"
  • "Technologia - czynnik psi"
  • "Technologia - czynnik ludzki"

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów oraz inne chętne osoby.

Udział w przeglądzie nie wymaga wiedzy psychologicznej.

Opis Projektu

Czy zastanawiałeś się czym właściwie jest dla współczesnego człowieka technologia? Jak wpływa na codzienne życie otaczających nas ludzi? Gdzie leży granica między offline a online? Żyjemy w jednej czy dwóch rzeczywistościach? Czy najmłodsze pokolenia naprawdę doświadczają życia offline? Jak zmieniły się relacje międzyludzkie przez ostatnie lata?

Przegląd Filmów Psychologicznych WGLĄD to cykliczny projekt organizowany w ramach Koła Nauk Psychologicznych PRAGMA, działającego przy Instytucie Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Celem projektu jest popularyzowanie psychologii, ukazując jej zarówno naukowy, jak i praktyczny charakter. „WGLĄD” poprzez projekcję filmów tworzy przestrzeń do poruszania zagadnień związanych z codziennym funkcjonowaniem człowieka. O przystępność i atrakcyjność prezentowanych treści dbają specjaliści z dziedziny psychologii, którzy pomagają lepiej zrozumieć sytuacje uprzednio przedstawione na ekranie, a także filmoznawcy wprowadzający nas w świat prezentowanych filmów.

Projekt stwarza okazję do odmitologizowania potocznego myślenia o psychologii i specjalistach tej dziedziny. Postaci i problemy przedstawione w filmach stają się wspólnym punktem odniesienia dla osób spoglądających z różnorodnych perspektyw, umożliwiając rozwijanie umiejętności odnajdywania wątków psychologicznych w sytuacjach kształtujących życie codzienne, a tym samym pełniejsze rozumienie motywów i genezy zachowań nie tylko innych ludzi, ale również swoich własnych.

W dniach 16-18 marca 2018 r. odbędzie się siódma edycja Przeglądu, której motyw przewodni stanowić będzie „Wgląd w technologie”. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w emisjach filmów poruszających tematykę wpływu technologii na funkcjonowanie człowieka, zarówno jako jednostki, jak i w społeczeństwie. W dzisiejszych czasach technologia jest nieustannie obecna w życiu człowieka i wpływa na niemal każdy jego aspekt. Filmy będą stanowić podstawę do dyskusji o niebezpieczeństwach i dobrodziejstwach rozwoju techniki, zarówno w kontekście życia codziennego jak i szeroko rozumianej nauki. Będzie to nie tylko refleksja nad współczesnością i światem wokół nas, ale również psychologiczna podróż w wizje świata ukazaną w szeroko pojętej science-fiction.

W procesie przekształcania wiedzy teoretycznej, zdobytej podczas projekcji filmów i dyskusji, w wiedzę gotową do stosowania w praktyce z pewnością pomocne będą prowadzone przez zaproszonych specjalistów warsztaty tematyczne. Ich starannie opracowana problematyka zainteresuje zarówno osoby wiążące swoją przyszłość z psychologią, jak i tych, którzy dopiero zaczęli interesować się pogłębianiem wiedzy o człowieku oraz procesach w nim zachodzących.

Harmonogram WGLĄDU

Wstęp wolny!

Zapisz się na WGLĄD!

Organizatorzy WGLĄDu

Instytut Psychologii Stosowanej Instytut Psychologii Stosowanej

PRAGMAKoło Nauk Psychologicznych PRAGMA to organizacja o charakterze naukowym i samokształceniowym zrzeszająca studentów Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, pragnących rozwijać swoją wiedzę oraz zdobywać przydatne na rynku pracy umiejętności.

Psychoteka CzłowiekaPsychoteka Człowieka to projekt cyklicznych spotkań dyskusyjnych z ekspertami, dotyczący case studies fragmentów filmów, seriali i powieści beletrystycznych. Jego celem jest rozszerzanie i integrowanie wiedzy psychologicznej, a także rozwinięcie zdolności analizowania zachowań i sylwetek człowieka.

Sponsorzy:

Fundacja Bratniak IPS


Partnerzy:

Logo Five o'clock Logo Księgarni Znak Logo Wydawnictwa UJ Logo Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego Logo Smaku sztuki Logo Koreks


Patroni medialni:

Magazyn Psychologiczny Charaktery Moja Psychologia Psychologia.net.pl Kino Kijów All In UJ Radio Kraków S.A. DlaStudenta.pl Bang Pod Prąd Plasterek.pl O Szeroko Pojętej Kulturze Arytmia

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu drogą mailową lub poprzez nasz fanpage na Facebooku:

WGLĄDwglad.info@gmail.com
WGLĄD facebookfacebook.pl/pfp.wglad

Adres:

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
ul. prof. Łojasiewicza 4
30-348 Kraków